Bossing ze strany nadřízeného 

13.11.2023

Co je bossing?

Bossing je termín, který se používá k popisu šikanování, zneužívání moci nebo mobbingu na pracovišti. Jedná se o dlouhodobý a systematický proces, ve kterém nadřízený záměrně škodí, ponižuje nebo vytváří nepříjemnou atmosféru svému zaměstnanci. Bossing může mít vážné negativní důsledky pro fyzické i psychické zdraví jednotlivce.

Jak rozpoznat bossing?

Rozpoznání bossingu může být obtížné, protože se často projevuje skrytými a nepřímými způsoby. Některé znaky bossingu zahrnují:

- Ponižování a urážky veřejně i soukromě 

- Nepřiměřený tlak na výkon a náročné úkoly bez dostatečné podpory

- Izolace a vyloučení ze společných aktivit a komunikace

- Neobjektivní hodnocení výkonu a neustálé kritizování

- Fyzické a emocionální vyčerpání způsobené dlouhodobým stresovým situacím

Jak řešit bossing na pracovišti?

Identifikace problému: Uvědomte si, že jste v situaci bossingu. Důležité je nebagatelizovat své pocity a vnímat nevhodné chování nadřízeného jako problém.

Dokumentace: Zaznamenejte si případy bossingu včetně data, času, místa a detailů incidentů. Důležité je mít důkazy a argumenty, které podpoří vaši situaci.

Komunikace: Snažte se o otevřenou a konstruktivní komunikaci s nadřízeným, ve které vyjádříte své obavy a požádáte o změnu nežádoucího chování. Buďte diplomatický, ale pevně zdůrazněte, že očekáváte změnu.

Hledání podpory: Obraťte se na své kolegy nebo ostatní spolupracovníky, kteří mohou sdílet podobnou zkušenost. Podpora a sdílení obtíží může vytvořit silnější pozici při řešení problému.

Právní aspekt: Pokud jsou vaše snahy o řešení bossingu neúspěšné, měli byste zvážit kontaktování interního personálního oddělení nebo externího právního odborníka. Ti vám mohou poskytnout pomoc při posuzování a dodržování pracovněprávních předpisů.

Psychologická podpora: Není neobvyklé, že bossing má negativní dopad na psychické zdraví. Vyčerpání, stres a úzkost mohou být časté důsledky bossingu. Vyžaduje si to, abyste případně vyhledali psychologickou podporu, která vám pomůže zvládat emocionální dopad tohoto obtížného období.

Je důležité si uvědomit, že bossing je neakceptovatelné chování na pracovišti a že máte právo na bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Nikdo nemá právo se nad Vámi povyšovat a ponižovat vás, ani v případě, když by měl pravdu ohledně vašich chyb. Snažte se aktivně řešit bossing a neváhejte vyhledat odpovídající podporu a pomoc.


Autor článku: Mgr. Petra Jonášová, DiS.

Vytvořte si webové stránky zdarma!