Psychoterapie osobně i online

CO JE TO DASEINSANALÝZA (DA)


Sezení probíhají skrz rozhovor terapeuta  s klientem. Během terapie se vytváří terapeutický vztah, který umožňuje otevření důvěry u klienta a podporu autenticity, což klientovi pomáhá objevovat to, kým je, co skutečně chce a umožňuje mu to být sám sebou. Tato terapie vede klienta k obnovení vnitřní svobody a k přebírání odpovědnosti za svůj život, což vede k uvědomění si své síly, svodné vůle a nezávislosti - toto vnitřní uvědomění může například vyléčit úzkosti a posílit sebedůvěru. 

Terapeut není v roli experta, vystupuje autenticky - což napomáhá klientovi cítit se více sám sebou a časem se přestává stylizovat do různých rolí. 

Daseinsanalýza klade důraz na jedinečnost a neopakovatelnost osobnosti klienta. Podporuje člověka k tomu, aby obnovil zpět své vnitřní zdroje, byl sám sebou, byl vnitřně odolný a dokázal se sám za sebe v životě rozhodovat. Aby tvz. žil ze svého pramene a nebyl závislý na svém okolí.                                                                 ,,Čerpat ze svého pramene"


DA pomáhá nacházet způsob života, který umožňuje klientovi být sám sebou, to znamená žít život v pravdě, bez potlačování sám sebe, vyjadřovat skutečně  to, co cítíme, aniž bychom se museli přetvařovat před svým okolím.  

Tato terapie se vyhýbá diagnostice duševních poruch, protože každý člověk je vnímán jako unikátní, jedinečná, originální bytost a nesnaží se nikoho zařadit do konkrétní tabulky. Výhodou je, že nebudete mít zápis v lékařské dokumentaci. DA nepracuje na určení choroby, ale snaží se porozumět jednotlivým typům chorob dle toho, který narušený znak u klienta zrovna dominuje.

Cílem není se přizpůsobit se společnosti, ale dojít k poznání sám sebe a využívat svůj potenciál, který může být potlačován například strachem, touhou vypadat dobře před ostatními apod. Dále je cílem sebepoznání a sebezdokonalení.  Vnitřní bohatství


Jistý žebrák, seděl už přes třicet let u silnice. Jednoho dne šel kolem nějaký cizinec. "Můžete mi dát nějaké drobné?" zamumlal žebrák a nastavil cizinci starou baseballovou čepici. "Nemám nic, co bych vám mohl dát," odpověděl cizinec.
Pak se žebráka zeptal: "Na čem to sedíte?" "Je to jen stará bedna," odpověděl žebrák. "Sedím na ní od té doby, co si pamatuji."
"Už jste se někdy podíval dovnitř?" zeptal se cizinec. "Ne," odpověděl žebrák. "Proč bych to dělal? Nic tam není."
"Tak se tam podívejte," řekl mu cizinec. Žebrák otevřel víko. Ke svému úžasu a radosti zjistil, že bedna je plná zlata.

Terapeut, nebo jiná osoba může být ten cizinec, který nemá nic, co by vám mohl dát, a který vám radí, abyste se podívali dovnitř. Ne do nějaké bedny, ale mnohem blíže: do svého nitra.

Eckhart Tolle,   Moc přítomného okamžiku

Vytvořte si webové stránky zdarma!
Psychoterapie s dětmi od let a s dospělými