Psychoterapie osobně i online

VZDĚLÁNÍ 


STUDIUM:

 • Vyšší odborná zdravotnická škola Hradec Králové (DiS.)
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Bc.)
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií (Mgr.)
 • Komplexní psychoterapeutické vzdělání v komunitě skupinové psychoterapie v daseinsanalytickém směru na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Výcvik je garantován PVŠPS - PPF a je akreditován programem pro zdravotnictví.

PSYCHOTERAPEUTICKÉ VZDĚLÁNÍ

 • Pětiletý psychoterapeutický (Daseinsanalytický) výcvik akreditován Českou psychoterapeutickou společností (ČPtS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (550 hodin).
 • Daseinsanalytická supervize skupinová (120 hodin) - MUDr. Zuzana Pinďáková, Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D. 

KURZY

 • Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., Mgr. J. Zlámaný)
 • Strach v sociálních situacích a kognitivně - behaviorální terapie (Mgr. Katarína Durecová)
 • Poruchy osobnosti a kognitivně - behaviorální terapie (Mgr. Katarína Durecová)¨
 • Racionálně emotivně behaviorální terapie A. Ellise  (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)
 • Transakční analýza (PhDr. J. Libra)
 • Tvarová terapie u dětí (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)
 • Základy existenciální analýzy (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)
 • Asertivní komunikace (Mgr. Ondřej Majuk)
 • Aktivní imaginace, práce s imaginací (Ph.D., Mgr. J. Zlámaný)
 • Řešení konfliktů a vyjednávání (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)
 • Terapeutické metody u dětí a dospívajících (Mgr. Eva Petráková)
 • Hlubinně psychlogický výklad bible (základy hagioterapie) (MUDr. Prokop Remeš)
 • Výklad snů (Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.)
 • Arteterapie (PhDr. Ing. Bc. Marie Lhotová, Ph.D.)
 • Rogesovská psychoterapie (Saša Heidlerová a Eva Havrdová)
 • Techniky zvládání stresu
 • 2016 - 50 hodin kurzu: práce s traumatem a krizová intervence
 • 2017 - 50 hodin kurzu: základy koučování

ČLENSTVÍ:

 • ČESKÁ ASOCIACE PRO PRSYCHOTERAPII  (www.czap.cz)

CERTIFIKÁT:

 • Terapia pacientov s komplexnými disociatívnymi poruchami (Suzette Boon, PhD., Holandsko)

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI a ODBORNÉ STÁŽE: 

 • Diakonie Čáslav -  2013 
 • Krizové centrum Povídej - Kutná Hora - 2014
 • Dětské krizové centrum - Praha - 2015 - 2016
 • Prostor Plus - Kolín 2017 - práce se závislými osobami
 • 2018 - 2019 - Práce s osobami s mentálním postižením
 • Práce s osobami se zdravotním postižením a umírajícími osobami 2019 - 2021
 • Prostor Plus - Kolín 2019 - 2021 - dobrovolnictví v poskytování psychoterapie osobám, kterém chybí sociální zázemí
 • SCer Terapeutovna - Praha 2020 - 2023 
 • Spolupráce s HDE (humandynamic) - od 2020 - nyní
 • Hedepy - 2022 - 2023
 • Terapie Kolín - 2021 - 2023
 • Samostatná praxe od roku 2023
Vytvořte si webové stránky zdarma!
Psychoterapie s dětmi od let a s dospělými