ČLÁNKY

Závislost na sexu, známá také jako sexuální porucha, je duševní porucha, která se projevuje opakovanou potřebou sexuální stimulace a chování spojeného s touto potřebou. Jedinci s touto poruchou mají silnou touhu po sexu, která může být obtížná v ovládání sebe samých a v prožívání jejich každodenního života.

Derealizace

21.11.2023

Většina klientů derealizaci popisuje jako, když ,,žijí za sklem" . Derealizace je duševní porucha, která se projevuje pocitem oddělenosti nebo nereálnosti ve vnímání svého okolního prostředí. Jedinec s derealizací může mít pocit, že jeho okolí je nepravé, nebo že je oddělený od svého těla a vnímání se stává zkresleným.

Bossing je termín, který se používá k popisu šikanování, zneužívání moci nebo mobbingu na pracovišti. Jedná se o dlouhodobý a systematický proces, ve kterém nadřízený záměrně škodí, ponižuje nebo vytváří nepříjemnou atmosféru svému zaměstnanci. Bossing může mít vážné negativní důsledky pro fyzické i psychické zdraví jednotlivce.

Syndrom vyhoření je stav, který postihuje jednotlivce, kteří jsou dlouhodobě vystaveni emocionálnímu přetížení a vysokému pracovnímu stresu. Tento syndrom se neomezuje pouze na pracovní prostředí, ale může se projevovat i v jiných oblastech života, jako jsou osobní vztahy, rodina nebo volný čas.

Přibývá velké množství nefunkčních partnerských vztahů. Často se opakuje stále dokola jeden nefunkční vzorec, kterého si všímám. Jedná se o partnerské vztahy, ve kterých jsou prohozené role. Žena je příliš dominantní, vše určuje a muž je velmi submisivní, většinou se podřizuje ženě. Dochází často k tomu, že ženy jsou chladné, direktivní,...

Imposter syndrom: koho postihuje, proč k němu dochází a jak s ním pracovat?

Psychoterapeut by měl mít ucelené psychoterapeutické vzdělání, to znamená 5letý psychoterapeutický výcvik, splněný určitý počet teorie, supervize a praxe. Dále jsou níže uvedené body, dle kterých se lze inspirovat při hledání kvalitního terapeuta.

Vytvořte si webové stránky zdarma!