ČLÁNKY

Zamilovanost je jednou z nejintenzivnějších emocí, kterou může člověk zažívat. Je spojená s pocitem štěstí, euforie a vzrušení, které mohou být velmi silné a působit jako droga. Není tedy divu, že někteří lidé mohou vyvinout závislost na zamilovanosti, stejně jako na jiných látkách či činnostech.

Pokud už máte děti, tak je při výchově důležité vytvářet pevné vztahy s dětmi a poskytovat jim bezpečné a podporující prostředí. Komunikace je klíčová – je důležité mluvit s dětmi o jejich pocitech a reakcích na situace, které mohou stresovat nebo traumatizovat. Tímto způsobem mohou rodiče pomoci dětem rozumět svým emocím a zvládat je zdravým...

Závislost na sexu, známá také jako sexuální porucha, je duševní porucha, která se projevuje opakovanou potřebou sexuální stimulace a chování spojeného s touto potřebou. Jedinci s touto poruchou mají silnou touhu po sexu, která může být obtížná v ovládání sebe samých a v prožívání jejich každodenního života.

Derealizace

21.11.2023

Většina klientů derealizaci popisuje jako, když ,,žijí za sklem" . Derealizace je duševní porucha, která se projevuje pocitem oddělenosti nebo nereálnosti ve vnímání svého okolního prostředí. Jedinec s derealizací může mít pocit, že jeho okolí je nepravé, nebo že je oddělený od svého těla a vnímání se stává zkresleným.

Bossing je termín, který se používá k popisu šikanování, zneužívání moci nebo mobbingu na pracovišti. Jedná se o dlouhodobý a systematický proces, ve kterém nadřízený záměrně škodí, ponižuje nebo vytváří nepříjemnou atmosféru svému zaměstnanci. Bossing může mít vážné negativní důsledky pro fyzické i psychické zdraví jednotlivce.

Vytvořte si webové stránky zdarma!