Rodič manipulátor

08.10.2022

Rodič manipulátor je člověk, který využívá manipulaci jako prostředek k dosažení svých vlastních cílů a ovládání dítěte. Je pro něj typické, že využívá různé strategie, aby omezil své dítě a citově ho vydíral. Tento způsob chování může mít negativní dopad na psychický a emocionální vývoj dítěte.

Manipulátor má tendenci vyvolávat pocit viny nebo strachu u svého dítěte. Může ho například vydírat emocionálně, hrozit mu, nebo ho zahrnovat ,,láskou" jako odměnou za podřízené chování. Manipulující rodič se často snaží kontrolovat každý aspekt života svého dítěte a podporovat závislost na sobě.,

Komunikace s manipulátorem je často obtížná, jestliže jste už dospělý a stále s Vámi rodič manipuluje, existují způsoby, jak s tímto chováním efektivně pracovat:

vymezit si jasné hranice: Buďte si vědomi svých vlastních hranic a stanovte si jasné hranice, co je pro vás přijatelné a co ne. Nezapomeňte, že vaše pocity a potřeby jsou důležité.

Udržujte si vlastní identitu: Manipulátor často ovlivňuje vaši identitu. Udržujte si pevné uvědomění o své hodnotě a sebeúctě. Nenechte se příliš silně ovlivnit jejich slovy a nezapomínejte si vážit sami sebe.

Využívejte jasné a bezpečné komunikační prostředky: Snažte se komunikovat s manipulátorem prostřednictvím klidných a jasných sdělení. Zachovejte si nebojácnost a jistotu ve svých slovech.

Získejte podporu od ostatních: Oslovte důvěryhodné a podporující osoby ve svém životě, jako jsou přátelé, rodina nebo terapeut. Sdílení svých pocitů a zkušeností s těmito lidmi, které vám mohou poskytnout podporu a povzbudit vás.

Nereagujte na jejich manipulativními strategiemi: Manipulátor se často snaží získat kontrolu a moc tím, že vyvolává negativní emoce u svého dítěte. Snažte se vyhnout situacím, které by mohly spustit jejich manipulativní chování, zachovejte si vnitřní klid. Toho můžete docílit tím, že vy budete ten, kdo rozhovor kočíruje. Jestliže se vás vaše manipulativní matka bude ptát na věci, o kterých vám je nepříjemné hovořit, stačí říct, že se o tom nechcete bavit a trvat si na tom. Pokud bude naléhat, můžete říct, že pokud vás nebude respektovat, odcházíte, nebo pokládáte telefon. Mějte na paměti, že máte právo na to, odmítnout odpovídat na to, co si nepřejete. Máte právo říct svůj názor a dělat to, co cítíte.

Komunikace s manipulativním rodičem je velmi obtížná, neboť rodiče bývají nejbližší osoby v životě lidí a objevuje se zde citové zainteresování. Lidé, kteří mají manipulativní rodiče, mají často pocit, že zde mají být pro rodiče, že na jejich životě nezáleží, důležitější je jejich rodič. Manipulativní rodič si své dítě podvědomě za tímto účelem dítě vychovává a dítě tomu časem uvěří. Přestane naslouchat svým vnitřním pocitům a vše podřizuje svému rodiči. Místo toho, aby se zdravě stavělo na své nohy, tak řeší život svého rodiče. Například syn bude chtít odjet s partou lidí, nebo si najde přítelkyni a manipulativní matka začne žárlit, začne si při některých příležitostech stěžovat na svůj zdravotní stav, litovat se, že je doma sama zavřená, bude zkoušet pomlouvat synovu partnerku, aby měla syna pro sebe. Pokud je dítě takového rodiče uvnitř slabší, tak nejspíše přistoupí na manipulaci rodiče, může například zažívat lítost vůči rodiči. Pocity: ,,Na mě nezáleží, hlavně, aby maminka byla šťastná".

Pokud zažíváte manipulaci od svého rodiče a cítíte, že je pro vás těžké se mu vymezit, může vám pomoct odborník, jako je například psychoterapeut, který vám může poskytnout další podporu a pomoc při zpracování obtížných situací včetně nácviku asertivní komunikace.

Autor článku: Petra Jonášová

Vytvořte si webové stránky zdarma!