Finance a výchova dětí

21.04.2024

Jak připravit děti na svět financí 


Jak naučit děti finanční gramotnosti?

Finance jsou pro život člověka důležité. Proto je nezbytné, aby se s nimi lidé učili správně nakládat již od dětství. Ze studií vyplývá, že zacházení s penězi a přesvědčení, která se s financemi pojí, se často předávají z generace na generaci. Jak si to lépe představíte? Třeba tak, že pokud rodiče umí s financemi zacházet, mohou tuto schopnost předat i svým dětem. Stejně tak, pokud mají finanční problémy a nedokážou s penězi správně hospodařit, existuje pravděpodobnost, že tuto zkušenost předají další generaci.

Špatné finanční podmínky a jejich dopad na psychické zdraví dětí

Jak mohou finance ovlivňovat děti? Výrazně! Představte si, že pokud má dítě rodiče, kteří jsou neustále ve stresu z nedostatku financí, nebo neumí své peníze spravovat, mohou se tato negativa projevit na psychickém zdraví dětí.

Děti mohou začít peníze vnímat jako zdroj stresu a úzkosti. Případně budou přebírat vzorce nezodpovědného nakládání s penězi. Toto všechno se může promítnout do jejich života třeba v podobě pocitu méněcennosti. Děti začnou vnímat, že jsou na společenském žebříčku v horším postavení než jejich spolužáci. Kvůli tomu:

  • může začít klesat jejich sebedůvěra,

  • může se jim přestat dařit ve škole,

  • netroufnou si na studium,

  • neodváží se přihlásit na pracovní pozici, která by se jim líbila.

Pocit méněcennosti je může doprovázet celý život, například v zaměstnání se mohou nechat šikanovat kvůli představě, že je stejně v jiné práci nebudou chtít. Existuje i jiná situace. Děti se rozhodnou, že nechtějí žít jako jejich rodiče, a tak na sobě začnou extrémně úzkostlivě pracovat, až v dospělosti dosáhnou vysokého vzdělání a kariérního růstu. Jenže tento extrém zase vede k ohrožení syndromem vyhoření nebo k rozvoji různých psychických problémů. Může jít třeba o úzkosti ze selhání atd. Věděli jste, že se syndromem vyhoření i úzkostmi se můžete obrátit o pomoc na terapeuta?

Jak děti vzdělávat v oblasti financí?

Vzdělání dětí a dospělých, které se pojí s financemi, se označuje jako finanční gramotnost. Co je to finanční gramotnost? Obecně je to soubor znalostí a dovedností, díky kterým dokáže člověk porozumět financím a zacházet s nimi správně v různých životních situacích.

Pokud chcete své děti do života dobře připravit, měli byste jim umět ukázat, jak k práci s penězi zdravě přistupovat. Jak na to?

  • Vysvětlujte svým dětem význam spoření,

  • vysvětlete jim plánování rodinného rozpočtu,

  • vysvětlete jim, proč je důležitá finanční stabilita.

Vysvětlete dětem a názorně jim předveďte, že se práci s penězi učí kvůli sobě, nikoliv kvůli vám, aby vám udělaly radost. Pokud si dítě uvědomí, že se to učí pro sebe, daleko snadněji si hledá cestu k novým návykům.

Děti se učí především pozorováním a napodobováním svých rodičů. Pokud jim tedy rodiče ukazují pozitivní vztah k penězům a správné zacházení s penězi, je pravděpodobné, že budou děti s penězi zacházet stejně.

Kdy začít dětem vysvětlovat, jak zacházet s penězi?

S výukou finanční gramotnosti začněte u dětí co nejdříve. Malé děti ve školce můžete učit pojmenovávat a rozeznávat peníze. Jakmile se děti naučí počítat, zhruba od 6 let, můžete je začít pomalu zapojovat do plánování finančního rozpočtu, vysvětlovat jim hodnotu peněz atd.

Děti a kapesné

Malým dětem, které ještě neznají hodnotu peněz, nemá smysl dávat kapesné. Význam peněz jim ale můžete vysvětlit třeba na pohádkách, ze kterých vyplývá rčení: bez práce nejsou koláče. Větším dětem můžete dávat menší kapesné za to, že udělaly nějakou domácí práci nad rámec svých povinností. Děti si uvědomí, že k nim peníze nepřijdou jen tak a že musí přiložit ruku k dílu, aby peníze získaly. Rodiče nikdy nesmí používat kapesné k vykořisťování dítěte.

Limit na měsíc

Jakmile děti pochopí, za co peníze dostanou, začněte jim vysvětlovat, že mají na měsíc určitou sumu peněz, se kterou mohou nakládat podle svého uvážení. Děti by si takto měly uvědomit, že pokud všechno utratí na začátku měsíce, nebudou mít do konce měsíce nic. Klidně jim dovolte utratit vše na začátku měsíce. Budou si pak lépe pamatovat následky svého rozhodnutí. Jestliže váš potomek všechno utratí, nedávejte mu další peníze. Musí počkat do dalšího měsíce.

Bankovní účet pro děti

Spousta bankovních institucí má ve svojí nabídce možnost zřízení bankovního účtu pro děti. Objem peněz může být limitovaný kapesným. Dítě se učí jak s penězi hospodařit. Ke konci měsíce s ním můžete projít a porovnat výdaje a příjmy. Cílem je dítě motivovat k tomu, aby vyšlo s penězi.

Nechte děti chodit na brigády

Podle naší legislativy může dítě začít chodit na brigády od 15 let. Nechte děti vydělávat jejich vlastní peníze, aby si mohlo potřebné věci hradit částečně ze svého. Může jít třeba o školní výlety, párty s přáteli atd. Díky tomu se naučí lépe rozumět systému práce a nakládání s penězi.

Zasvěťte děti do problematiky ohledně půjček

Česká republika je proslulá tím, že má spousta obyvatel půjčky. Dětem to tedy může připadat jako přirozený styl života. Snažte se jim vysvětlit, že peníze, které si půjčí, nepatří jim, ale bance. Nezapomeňte zdůraznit, že se nejprve splácí úroky a věc, kterou si za půjčené peníze pořídily, ve skutečnosti nepatří jim, ale bance. Věc bude skutečně jejich, až splatí úroky a celou půjčku.

Vysvětlete dětem úskalí půjček a učte je, se půjčkám a životu na dluh spíše vyvarovat. Půjčky je mohou přivést do dluhové pasti, která může skončit třeba bezdomovectvím.

Kurzy finanční gramotnosti nejen pro rodiče

Možná vy sami (rodiče) pocházíte ze zázemí, kde se s financemi nenakládalo zrovna nejlépe. Pokud cítíte, že máte v otázce financí mezery, nebo chcete získat nové přístupy k financím, můžete se poradit s finančními experty nebo se přihlásit na kurz finanční gramotnosti. Rovněž existují i deskové hry na téma finanční gramotnost.

Je velice důležité, abyste jako rodiče neustále pracovali na svých finančních dovednostech a předávaly je dál svým dětem. Tak je učíte správnému nakládání s penězi a zdravému vztahu k financím.

Pokud máte v oblasti financí stabilní a zodpovědné návyky, děti je od vás "odkoukají". Nejenže budou v budoucnu umět dobře hospodařit s penězi, ale budou i psychicky stabilnější a budou mít pozitivnější vnímání hodnot v jejich životě.

Děti, které vychovávají nezodpovědní rodiče s chaotickým finančním chováním, mohou trpět depresemi, úzkostmi a nízkým sebevědomím.

Je velmi důležité se dětem v této oblasti věnovat a vést je od brzkého věku k zodpovědnosti sami za sebe. Největší chybou je, když se rodiče snaží děti před těmito starostmi chránit a nakupují jim různé dárky. Děti si neuvědomují hodnotu peněz a učí se nezodpovědnosti, zároveň jsou ochuzené o rozvoj logického uvažování.

Otevřená komunikace o financích mezi rodiči a dětmi

Otevřená komunikace o penězích a finančních rozhodnutích může pomoci dětem lépe rozumět hodnotám, prioritám a odpovědnosti spojené s penězi. Například můžete s dětmi řešit nákupy, povídat si s nimi o příjmech a výdajích. Můžete s nimi mluvit o tom, co si můžete dovolit nebo co je potřeba zaplatit, abyste měli kde žít a co jíst. Pokud děti začleníte do těchto diskuzí o penězích a plánování, budou mít tendenci vyvíjet zdravé finanční návyky a vztah k penězům.

Některým rodičům bude možná tento článek trhat srdce, ale je velmi důležité, aby se děti od brzkého věku naučily chápat, že je důležité si na vytoužené věci a na živobytí vydělat a nespoléhat jen na své rodiče, prarodiče, banku či stát. Měly by se učit pochopit, že musejí být oporou sami sobě. Pokud děti nezískají finanční gramotnost, mohou mít v životě problémy například v podobě zadlužení, kdy budou neustále spoléhat na okolí, že je zachrání. K tomu ale v reálném životě spíše nedochází a tyto příběhy pak končí velice smutně (bezdomovectví, prostituce, život s partnerem kvůli zajištění, a nikoliv z lásky, což časem vede k návštěvě psychiatra atd.).

Proto je důležité, aby si rodiče uvědomovali vliv svého finančního chování na děti a aktivně pracovali na rozvoji zdravých finančních návyků a hodnot v rodině.

Autor článku: Mgr. Petra Jonášová, DiS.

Vytvořte si webové stránky zdarma!