Imposter syndrom

16.10.2023

Imposter syndrom: koho postihuje, proč k němu dochází a jak s ním pracovat?


Imposter syndrom, česky také pocit podvodníka, je psychologický fenomén, který se vyskytuje převážně u jedinců s vysokou úrovní úspěchů nebo výkonů, a přesto trpí nízkým sebehodnocením. Tito lidé mají tendenci vnímat svá dosažení jako náhodná a připisovat je vnějším faktorům než svým vlastním schopnostem.

Imposter syndrom může postihnout jednotlivce různých profesí, od studentů a pracovníků až po umělce a podnikatele. Ti, kteří jej zažívají, často mají obavy, že ostatní odhalují jejich "podvod" a že ve skutečnosti nejsou tak úspěšní, jak se zdá.

Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit vznik syndromu podvodníka:

  • Vysoká náročnost a perfekcionismus: Lidé, kteří mají tendence k perfekcionismu a kladou si vysoké standardy, jsou náchylnější k imposteru syndromu. Pocit, že nikdy nedosáhnou vlastních očekávání, jen podporuje.
  • Komparace s ostatními: Srovnávání sebe sama s ostatními, především těmi, kteří mohou být úspěšnější, mohou vést ke sníženému sebehodnocení a pocitu podvodníka.
  • Životní zkušenosti: Traumatické zážitky, negativní zpětná vazba nebo nedostatek podpory ve vývoji sebevědomí mohou přispět k vzniku imposter syndromu.

Jak pracovat s podvodným syndromem?

  • Poznejte a pojmenujte své pocity: Poznání toho, že trpíte syndromem podvodníka, je prvním krokem k řešení. Osvojení si nových slov pro popis emocí a vedení si deníku může pomoci ve zpřesnění těchto pocitů.
  • Přehodnoťte své myšlenky: Naučte se rozpoznávat negativní myšlenky a nahrazujte je pozitivními a realistickými myšlenkami. Zaměřte se na své úspěchy a přijímejte komplimenty.
  • Hledejte podpůrné sítě: Hovořte o svých pocitech s důvěryhodnými lidmi ve svém životě, jako jsou rodina, přátelé nebo psychoterapeut. Podpora a sdílení zkušeností s ostatními lidmi, kteří mohou rozumět, je klíčový pro proces zvládání imposter syndromu.
  • Pracujte s profesionálem: Psychoterapie nebo koučování může být účinnou formou podpory při řešení impoter syndromu. Odborníci mohou pomoci identifikovat a pracovat s kořeny vašich pocitů, poskytnou vám nové perspektivy a strategie pro posilování sebevědomí.
  • Vyjadřujte své pocity: Hovořte o své nejistotě a strachu před "odhalením" ostatním lidem, kteří vás podporují. Často můžete zjišťovat, že mnoho lidí se s ním setkává a že tato otevřenost může vést a uvolnit napětí k užitečným diskusím. Například vám může pomoct to, že v tom nejste sami.

Uvědomte si, že zvládnutí podvodného syndromu je proces, který vyžaduje čas a úsilí. Se správnou podporou, sebereflexí a rozvojem sebeúcty můžete postupně překonat toto negativní vnímání a žít s větší důvěrou ve své schopnosti a úspěchy.

Vytvořte si webové stránky zdarma!