Jaký mají peníze vliv na partnerské a rodinné vztahy?

30.04.2024

Je skutečně problém v penězích?

Peníze jsou v naší společnosti častým tématem. Říká se, že peníze kazí charakterem, peníze hýbou světem, peníze ovlivňují vztahy a podobně. Je ale třeba zamyslet se nad tím, jestli to vše opravdu dělají peníze. Je to skutečně tak, že mají peníze zásadní vliv na rodinný a partnerský život? Anebo se vše odvíjí od našeho přístupu k penězům?

Peníze: Máte nad nimi moc, nebo oni mají moc nad vámi?

Peníze je dobré vnímat jako prostředek, který nám má sloužit. Pak už jen záleží na tom, jak je kdo užívá a jak k nim přistupuje. Někteří opravdu peníze vnímají pouze jako prostředek, jiní však naopak slouží penězům. Pokud má člověk téma peněz pod kontrolou, peníze ho nebudou ovlivňovat v různých situacích. Příkladem může být zakoupení dárku. Člověk, který má peníze pod kontrolou dárek koupí svému blízkému, protože mu chce udělat radost a neřeší, kolik ho stál peněz. Někdo si zase dopřeje kvalitní jídlo, které sice bude dražší, ale nebude mu po něm špatně.

Jak to vypadá, když peníze vládnou vám?

V případě, že člověka ovlivňuje téma peněz, spousta jeho kroků bude ovlivněna penězi. Koupí si například levné jídlo, jen proto, že je levné a nebude už řešit, že mu může časem způsobit zdravotní obtíže. Lidí, kteří jsou ovlivněni penězi, také kupříkladu nepozvou návštěvu k sobě domů, aby nemuseli platit za pohoštění. Tento přístup k penězům pak samozřejmě ovlivňuje i partnerské vztahy. Žena může být například rozčílená na partnera za to, že není úspěšný v zaměstnání a nevydělává tolik peněz, kolik by si představovala apod.

Vše závisí na osobním vztahu k penězům

To, jak na peníze nahlížíme, se tedy odvíjí od nás samotných. Ve hře tak nejsou peníze, ale lidská povaha. Existují lidé, kteří se nechávají ovládat penězi a lidéí, kteří mají nad financemi kontrolu a jsou sami pány své situace. Často se setkávám s tvrzením: "peníze jim zničily vztah". Mají ale peníze vážně takovou moc? Ne, vztah si mohou zničit lidé í pouze sami svým nastavením a přístupem. Lidé mají často tendenci svádět vše na okolnosti, jako jsou například peníze. Pokud má však člověk problém s penězi, problém je v něm samotném, nikoliv v penězích. Ve chvíli, kdy má člověk srovnané téma peněz a hodnot, tak většinou nedojde k tomu, že by mu peníze dokázaly pokazit vztah. Abyste tedy mohli vytvořit funkční vztah, který peníze neovlivní, musíte začít sami u sebe.

Časté problémy, které se vyskytují ve vztazích v souvislosti s penězi

Pojďme se společně podívat na některé z nejčastějších problémů, které se vyskytují v rodinách a v partnerských vztazích a jsou spojeny s otázkou peněz.

· Nejčastější model, který v praxi pozoruji, je, že má v sobě žena vnitřní přesvědčení, že by se o ni měl partner postarat. Tuto větu často slýchají už malá děvčátka, a to nejčastěji v rodinách, které děti vychovávají tak, že se nemusí o nic starat. V partnerských vztazích pak ženy hledají primárně finanční zajištění. Žena se pasuje do role dítěte a svého partnera tlačí do role otce. Tento model ji neumožňuje stát se dospělou ženou, která by byla schopná, silná, zodpovědná sama za sebe a čerpala ze svého vlastního pramene.

· Další model představují rodiny, které bijí, zanedbávají a ponižují své dítě. V případě takovéto "výchovy" mnohdy dochází k tomu, že dcera začne velmi brzy vyhledávat potencionálního partnera s cílem utéct od rodičů. V partnerovi však hledá oporu a nového rodiče, ne rovnocenného partnera. A tak zanedlouho, když začne nevyrovnaná žena v partnerovi cítit jistotu, začne na něj klást nároky. Vzhledem k tomu, že neměla sama prostor duševně dozrát a není si vědoma své vnitřní síly a sebedůvěry, vše vkládá do partnera a považuje ho za někoho, kdo se o ni má postarat, a to i finančně. Tyto ženy se totiž často bojí v práci ozvat, přizpůsobují se a nebývají ambiciózní v kariérním růstu, protože spoléhají na partnera.

· Jedním z ožehavých témat ohledně peněz bývá v rodinách dědictví. K rozpoutání boje v rodině kvůli dědictví opět dochází tam, kde ani doposud rodinné vztahy nefungovaly správně. Pokud to navenek působí tak, že členové rodiny měli hezké vztahy, většinou bývají skryté problémy ve vztazích členů rodiny, které se odkryjí až v době, kdy se řeší nějaká krize. V těchto situacích se většinou představí vztahy mezi členy rodiny bez příkras. Dokud nikomu o nic nejde, působí rodina relativně harmonicky. Dědictví zpravidla nedokáže rozdělit rodiny, kde se mají příbuzní opravdu rádi a jeví o sebe zájem.

· Problém může nastat také v případě partnerského modelu, ve kterém figurují partneři z rozdílných rodin – v jedné se úzkostlivě šetřilo, a ve druhé se naopak peníze nijak zásadně neřešily. Pro některé páry se může jednat o velmi stresující záležitost, protože mohou žít v neustálém strachu z toho, že jeden příliš utrácí peníze, a opačně – druhý partner se cítí omezovaný úzkostlivým protějškem. Jiné páry však mohou tuto situaci vnímat jako příjemnou výzvu a zažívat radost z toho, že se učí novým zvykům. Vše tedy opět záleží na nastavení obou partnerů a také na jejich schopnosti otevřeně o financích komunikovat.

Jak poznat, že je s námi partner jen kvůli finančnímu zabezpečení?

To, že je s vámi partner pouze kvůli penězům, časem poznáte podle toho, jak na vás reaguje. Jestliže mu neposkytnete to, co požaduje, končí jeho spokojenost. Velké procento takto založených vztahů zvenčí na první pohled působí idylicky. Mnohdy jsou to muži, kteří se snaží úzkostlivě plnit očekávání ženy a platí jim vše, po čem touží, a ženy působí spokojeně. Často ke mně však pak dochází na terapie muži, kteří například přišli o zaměstnání nebo se jim snížil plat a doma dochází k hádkám, protože žena nedostává to, co chce. Nešlo jí totiž o muže samotného, ale o své zabezpečení.

Jak velkou roli hrají peníze ve vašem vztahu?

Vždy, když nevíte, jestli dotyčného opravdu milujete nebo přemýšlíte nad tím, jestli nejde jen o touhu po zajištění, vyzkoušejte toto: Představte si, že váš partner přišel o vše a je bez domova a položte si otázku, jestli byste s ním byli i za těchto okolností. Chtěli byste se jím zabývat? Pokud je vaše odpověď ano, nejspíše jste s ním z dobrého důvodu – máte ho rádi pro něho samotného. V případě, že vaše odpověď zní ne, je dobré prozkoumat motivy vašeho jednání.

Nezdravý vztah k penězům může vést k psychickým problémům

Když si člověk sám sebe dostatečně neváží, je schopen být kvůli penězům ve vztahu s někým, koho nemiluje, jet na dovolenou, i když k danému člověku nic necítí, nechat se pozvat na oslavu, jen aby se mohl zadarmo dobře najíst apod. Tímto sice něco získá, ale takovýto životní styl ho může začít vyčerpávat a dovést ho až k depresím, protože nevyužívá svůj vlastní potenciál, vnitřně chřadne, stává se závislejším a nespokojenějším.

Na závěr je důležité si uvědomit, že peníze nejsou všechno. I když mají bezesporu finanční prostředky vliv na životní úroveň a stabilitu, nejedná se o jediný faktor, který by měl být brán v potaz. Partnerský vztah by měl být založený na lásce, důvěře, respektu a porozumění. Peníze mohou být nástrojem k dosažení společných cílů a snů, ale neměly by být jediným měřítkem štěstí a spokojenosti v partnerském a rodinném životě.Autor článku: Mgr. Petra Jonášová, DiS.

Vytvořte si webové stránky zdarma!