Migréna - stres- Jak to lze zvládat?

26.05.2024

Jednou z nejčastějších psychosomatických příčin migrén je stres, který je spojen s duševním napětím, nahromaděným vztekem, úzkostmi, depresemi, traumaty, dlouhodobou frustrací, konflikty ve vztazích, dlouhodobou citovou deprivací a strachem.

Ale, hlavním důvodem proč k migrénám dochází, je nedostatečná schopnost ve zvládání těchto zmíněných situací.

Pokud je člověk duševně vyrovnaný, dovede asertivně vyjadřovat nesouhlas, zdravě ventilovat emoce, nepotřebuje se chovat tak, aby se někomu zalíbil, neboť jeho rozhodování je řízeno tím, co chce on, nikoli tím, že touží být přijímán od okolí, dále dovede upokojovat svá přání a potřeby a pečovat sám sebe.

Každá bolest, nemoc znamená, že jsme vychýlení ze své rovnováhy. K tomu, abychom byli zdraví a bez bolestí, musíme zažívat vnitřní rovnováhu, vnitřní homeostázu. To znamená, že pokud se cítíme nekomfortně, tak se snažit dostat sami sebe zpět do komfortu, zkrátka nenechat se v nepříjemných situacích. Naučit se komunikovat s lidmi, vyjednávat, zvládat konfliktní situace, umět říct ne, vyjádřit svá přání, dokázat uspokojit své potřeby, ale nikdy ne na úkor druhých lidí.

Jakmile si lidé uspokojují potřeby na úkor druhých osob, opět se vychylují ze své rovnováhy, neboť agrese, hněv, překračování hranic opět způsobuje vnitřní discomfort a okolí těmto lidem zrcadlí jejich chování - to znamená, že na agresi a na hněv člověku většinou přijde stejná odpověď – hněv, agrese, kterým musí agresivní člověk opět čelit, což způsobuje nesoulad a například časem i silné migrény, nebo záchvaty žlučníku.

Pro harmonii v těle je nápomocné učit se nebýt ani submisivní, ale ani agresivní. Učit se jít zlatou střední cestou, která člověku vyhovuje. Každý člověk je jiný a pro každého je střed někde jinde, je třeba hledat vždy ten svůj střed. Je to, jako když si zkoušíte nové boty – pouze vy víte, zda vám boty dokonale sedí, nebo vás někde tlačí, či tam je rezerva. Nikdo jiný vám poradit nemůže, pouze vy to vnímáte svou intuicí a na základě toho se rozhodujete, co je pro vás dobré a co ne. Pro každého člověka to může být něco jiného a liší se to. Například pokud vám bude babička říkat, že se máte nechat ponižovat od šéfa v práci, protože se jí v životě vyplácelo naslouchat rčení: ,,koho chléb jíš, toho píseň zpívej". Ale co když vy jste ambiciózní, nesnesete ponižování a toužíte například po svobodě, po podnikání? Tak vám nebude fungovat babiččino přísloví, které jí údajně pomáhalo. Proto je důležité poslouchat své pocity, aby nedocházelo k potlačování sebe a frustraci.

Naučit se vnímat své pocity není u žádného člověka nová dovednost, protože každý zdravý člověk tuto schopnost má v sobě. V průběhu života však dochází k tomu, že tuto schopnost zapomínáme, chováme se často tak, jak je od nás očekáváno.

JAK DOCHÁZÍ K TOMU, ŽE ČLOVĚK ZÍSKÁVÁ MALADAPTIVNÍ VZORCE CHOVÁNÍ, KTERÉ MOHOU VYGRADOVAT I V MIGRÉNY?

Exogenní příčiny:

 • Procházíme například školním systémem, který nám podvědomě podsouvá, jak se máme chovat a uvažovat. Klasický školní systém nerozvíjí děti v jejich individualitě, naopak individualita je něco, co bývá trestáno, či zesměšňováno. Děti, které nezapadají do klasického školního systému, trpí úzkostmi, neboť se snaží někdy dostat do role, která se po nich požaduje, pokud se nervově nezhroutí. Jakmile se lidé naučí potlačovat svou osobnost, své emoce (vztek, hněv, frustraci, smutek), začnou se přizpůsobovat, dostávají se časem do stresu. Klasický školní systém vyžaduje poslušnost a přizpůsobování a zde je jeden z kořenů problému. Protože jakmile si osvojíme schopnost potlačovat svou osobnost a emoce, začneme-li se přizpůsobovat, tak si vytváříme psychické problémy (nízké sebevědomí, přizpůsobování se lidem a různým situacím, úzkosti, deprese apod.). Tyto obtíže mohou somatizovat, postupem času vznikají například bolesti například hlavy a časem může dojít k onemocnění. Lidé získají podvědomě pocit, že oni jsou malí, nic nezmůžou a jsou bezmocní, musí se přizpůsobit. Ale je to naopak, každý má svou vnitřní sílu, jen je potřeba ji znovu objevit.
 • Dalším příkladem může být manipulativní, či agresivní výchova. Dítě se opět díky tomu nerozvíjí v sebevědomého jedince, naučí se přizpůsobovat agresorovi, aby přežilo. Nenaučí se řešit běžné situace v klidu a pak si přitahuje do života podobné osoby, jako jsou rodiče a podobné situace. Dítě získá pocit, že je nedostatečné a každému se snaží vyhovět, bojí se konfliktu, snaží se přizpůsobit, nebo naopak získá pocit, že se musí prosadit skrz konflikt a silou. Pokud se mu nepodaří přerušit tento transgenerační přenos, dochází k opakování traumat, která způsobují silná nervová vypětí a spouští například i silné migrény. Tito lidé navštěvují lékaře, kteří jim nezjistí žádnou chorobu, neboť se jedná o psychosomatiku.
 • Dále na člověka mohou mít negativní vliv například zprávy. Většinou nesou negativní obsah a nadpisy bývají teatrálně formulovány tak, aby spouštěly v člověku strach například ,,Do Česka se žene hrozivé krupobití"! Ve skutečnosti se počasí měnilo vždy. Ale takto podávané zprávy vyvolávají adrenalin, spouští stresové hormony a stimulují u člověka plazí mozek. To je část mozku, která je odpovědna například za různé reflexy atd. Jakmile se člověk nechává takto ovládat, jedná na základě jednoduchých reflexů – úlek, stažení, strach, jsou to instinkty, které mají i zvířata (když je například pronásleduje predátor, tak utečou), rozdíl je, že člověk nemá kam utéct a stres usedá v lidském těle. Díky tomu se člověk postupem času stává vystresovaným, ustaraným, nesebevědomým tvorem. Tento dlouhodobý stres, může časem vyvolávat i bolesti hlavy. Neboť člověk je v neustálém napětí, hladiny těchto hormonů se pravidelně vyplavují. Což je pro lidské tělo zatěžující a nahromaděný tlak nemá kam odejít. Lidé se dneska dokonce dobrovolně učí sami sebe stresovat, neboť se na tomto adrenalinu může vytvářet i závislost. Dobrovolně sledují filmy, kde dochází k násilím, vraždám, dobrovolně čtou literaturu, ve které se objevují morbidní podněty, které opět spouští tyto mechanismy.
 • Dovolím si zmínit i životní styl, jakmile si pravidelně dopřáváme potraviny z fastfoodů, polotvary, extrémně přeslazené nápoje, energetické nápoje plné éček, nedostatek pohybu, nedostatek pití čisté vody, sladké, či kořeněné omáčky u kterých netušíme, co obsahují, tak si člověk zadělává na usazování toxických látek v těle, které způsobují psychickou nepohodu a mohou vyvolávat napětí v těle, včetně bolesti hlavy i jiných částí těla a orgánů.

Endogenní příčiny (bývají někdy následkem exogenních příčin)

 • Vnitřní přesvědčení, že člověk nic nezmůže, nezvládne a stavění se do role oběti
 • Podceňování se
 • Přizpůsobování se svému okolí
 • Pocit, že si nic nezasloužíte a neustálé dávání přednosti svému okolí
 • Neschopnost si dopřát něco hezkého, pocit, že si to nezasloužíte
 • Neschopnost jít si za svými cíli – pocit, že vy na to nemáte
 • Extrémní submisivita
 • Vyhledávání konfliktů a závislost na adrenalinu, který je při konfliktech vyplavován
 • Vyhledávání stresových situací
 • Agrese vůči okolí, vyčítání svému okolí, že okolí může za vaše stavy (neschopnost převzít za sebe odpovědnost a pasování se do role oběti)
 • Neustálé přemýšlení – když jsme převážně ve ,,své hlavě", nevnímáme své tělo, je to režim na tvz. autopilota. Člověk nevnímá tak drobné signály svého těla, které mu dávají signály k tomu, co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje. Jestliže tyto signály přehlížíme, dostáváme se o level dál a signály se stupňují například v podobě bolesti hlavy.

Určitá naučená schémata v člověku způsobují přesvědčení, že je slabá, bezmocná oběť, která je vydána na pospas veškerému stresu, jehož následkem jsou například pravidelné migrény. Někomu se však podaří prozřít, že tomu tak není a objeví v sobě dokonalé schopnosti, vlastnosti a stane se tak sebevědomým tvůrcem svého života, který si uvědomuje, že má svůj život a své zdraví ve svých rukou, což může vést i ke zlepšení fungování těla a omezení migrén, či úplného se zbavení.

JAK LZE DOSÁHNOUT VNITŘNÍ ROVNOVÁHY A ELIMINOVAT SPOUŠTĚNÍ MIGRÉN?

Důležitým bodem je citlivost – intuice – vnímavost. Intuice je vnitřní kompas člověka, který mu umožňuje rozpoznat potenciální nebezpečí, odhadnout druhého člověka, poznat, zda mu někdo lže, vnímat své vlastní pocity, jak se člověk cítí s různými lidmi. Intuice může člověka ochránit a pokud ji má dostatečně vyvinutou, může se vyvarovat nepříjemným konfliktům, situacím a díky tomu předejít zdravotním problémů, jako je například migréna.

· vnímat signály své intuice v podobě například nepříjemného pocitu, který máme s nějakým člověkem, jakmile tento signál zachytíme, už máme varovný signál, a víme, že máme být obezřetní a být opatrní. Nebo například šéf vás poplácá po zádech, že jste šikovní a bude po vás chtít pravidelně neplacené přesčasy. Většina lidí v sobě pocítí nekomfortní pocity, ale nebude si chtít znelíbit šéfa, práci mlčky přijme a potlačí nepříjemný pocit své křičící intuice, neboť sami sebe právě zaprodali. Pokud tyto prvotní signály nezachytíme, nebo je zachytíme, ale potlačíme je, tyto pocity zůstávají v nás a jestliže je to náš vzorec chování, že takto běžně přistupujeme k životu, zaděláváme si na bolesti, které se mohou projevit v různých částech těla, většinou to bývá oblast hlavy.

 • Avšak intuice nestačí, je potřeba mít vyvinuté dostatečné obranné mechanismy, to znamená dokázat si dovolit zdravě se vymezit, nebát se říct svůj názor, dokázat vyjádřit své prosby, touhy, nebát se výměny názorů.
 • Odvaha – je důležité naučit se nenechat se ovládat strachem.Někdo má například strach říct druhému, že se mu něco nelíbí a nechává si líbit určité věci, aby neztratil druhé.
 • Schopnost říct si a dost! – Například v zaměstnání říct šéfovi, že nemůžete pracovat přesčasy. Setkávám se v praxi s klienty, kteří trpí migrénami v případech, kdy se nechávají zneužívat svými nadřízenými i kolegy.
 • Nechtít se zavděčit druhým – to znamená učit se dělat věci pro sebe, kvůli sobě, nikoliv snažit se někomu zavděčit, zalíbit. Jakmile je náš motiv zalíbit se druhým, většinou nám věci v životě nefungují, neboť nás blokuje nervozita a křečovitost, zda se druhému zavděčíme, či ne. Díky tomu klesá sebedůvěra a okolí si člověka, který se snaží zavděčit na úkor sebe neváží. Toto chování opět vyžaduje spotřebu obrovské energie, vyčerpání, frustrace, stresu, zda nás okolí přijme, či ne a může opět vést k migrénám.

· Naučit se odpočívat – je důležité umět naslouchat své intuici a poznat, kdy se bude blížit únava, naslouchat svým pocitům a signálům těla. Jakmile začneme cítit únavu, vypětí, tak už je pozdě. Je potřeba poznat své tělo a najít si čas na odpočinek a pauzy, když ještě necítíte únavu. Lidé, kteří nevnímají svou intuici, tak si nevšimnou varovných signálů – nepříjemného pocitu, že něco jim nesedí, nevyhovuje, skrz tyto pocity jdou dál ku předu až dojde k bolestem hlavy, které je teprve potom zastaví.

 • Dávat na první místo sami sebe – Že je to sobecké? Jakmile dáváme na první místo okolí a uspokojujeme potřeby našeho okolí a sami sebe necháváme jen tak být, vrací se nám to v podobě extrémního vyčerpání. K tomu, abychom mohli být nápomocní našemu okolí, je potřeba nejdříve zajistit sami sebe - vhodné podnebí. Neboť vyčerpaný záchranář nikomu moc nepomůže.

· Dokázat uspokojit své potřeby

· Učit se ventilovat emoce

 • Tréning asertivní komunikace – existuje plno skvělých kurzů, na které se lze přihlásit a přímo naživo si nacvičit například rozhovor s problémovým šéfem.

Co může pomoct?

 • Můžete začít rovnou hned – doporučuji učit se vnímat své tělo. Jestliže nyní sedíte, zkuste vnímat své tělo, povrch materiálu, na kterém sedíte, vnímat, jak se cítíte v ramenou, trupu, nohou apod. Skvělá knížka plná těchto cvičení je Moc přítomného okamžiku. Ale postačí pouze vnímat přítomnost.

Pokud máte obtíže vnímat své pocity

 • Zkuste si uvědomit všech pět smyslů – zrak, chuť, hmat, čich, sluch

Sluch – zkuste vnímat tóny, které vám jsou příjemné – zkuste se soustředit na své tělo a vnímat, co hudba dělá s vaším tělem. Vnímejte, zda vás rozrušuje, stresuje, či odpojuje od sebe, či naopak. Hudba nad 440Hz je nepřirozená pro lidský organismus nejčastěji je to některá novodobá hudba, která způsobuje rozrušení, odpojení od sebe a od své intuice, podvědomě vytváří stres). Naopak poslech hudby vyladěné na 432 Hz a níže zklidňuje, příjemně tlumí, harmonizuje (toto převážně umí vážná hudba, binaurální zvuky, hudba 80. a 90 let apod. – takováto hudba může mít i pozitivní vliv na zklidnění při stresu. Nápomocná může být muzikoterapie.

Dále čich, zkuste si uvědomit, jaké vůně máte rádi a které rádi nemáte, dále zkuste vnímat, jak vůně působí na vaše tělo a na vaše emoce, je vám dobře? Cítíte se uvolněně, nebo vás vůně irituje? Pokud jsme příliš v myšlenkách a ne v těle, jsme odpojení od sebe, tak často například můžeme používat vůni, o které si pouze myslíme, že nám voní a může náš organismus ve skutečnosti iritovat, nebo například posloucháme hudbu, která je nyní ,,moderní", poslouchají jí všichni a tak se člověk domnívá, že se mu hudba líbí, ale ve skutečnosti by se mu ani nelíbila. Abychom se tomuto vyvarovali, je důležité se naučit vnímat sami sebe, své pocity – svou intuici, která je naším kompasem a chrání nás před nebezpečím, před onemocněním, před bolestmi. Nápomocná může být aromaterapie.

Hmat – zkuste popřemýšlet, co je pro vás příjemné, čeho se rádi dotýkáte a proč. Jsou různé terapie, které pomáhají obnovovat intuici pomocí hmatu – terapie se zvířaty, reflexní terapie, masáže apod.

Zrak – pomocí zraku můžeme také harmonizovat tělo. Například dívání se do zeleně zklidňuje podrážděné oči a může eliminovat bolesti hlavy.

Chuť – je dobré učit se soustředit na to, co jíte, zkusit zpomalit, zastavit se a díky tomu pak vnímáte, zda vám potravina sedí či ne. Lidé, kteří jsou odpojeni od sebe, do sebe rychle dostanou jídlo a až, když jim je špatně od žaludku, nebo je bolí střeva, tak potom zjistí, že jídlo bylo třeba zkažené. Pokud jsme napojení na sebe, dokážeme jídlo cítit, vnímat chuťovými pohárky, že něco není v pořádku a jídlo nesníme.

Čchi kung, Meditace, Jóga – cvičení, která mohou pomoci více vnímat své tělo a jeho signály, díky tomu zamezíme blížícím se symptomům v podobě bolesti.

Migrénám, které jsou způsobené psychickou zátěží můžeme předejít my sami a to je na tom velmi pozitivní. Neboť jste pány svého života a můžete o něm rozhodovat vy sami. Pokud člověk chce, hledá cestu a ta se vždycky nějaká v životě najde. Příkladem toho je skvělý inspirativní film Štěstí na dosah. Pokud si člověk za něčím jde, nevzdá to, dojde do cíle.

Autor článku: Mgr. Petra Jonášová, DiS.

Vytvořte si webové stránky zdarma!