Závislost na sexu

21.11.2023

Závislost na sexu, známá také jako sexuální porucha, je duševní porucha, která se projevuje opakovanou potřebou sexuální stimulace a chování spojeného s touto potřebou. Jedinci s touto poruchou mají silnou touhu po sexu, která může být obtížná v ovládání sebe samých a v prožívání jejich každodenního života.

Projevy závislosti na sexu mohou zahrnovat:

  • Přílišné myšlení na sex: Osoba s touto závislostí tráví nadměrný čas myšlením na sex, fantaziemi a zábavami souvisejícími se sexem.
  • Impulzivní sexuální chování: Dochází k opakovanému a nekontrolovatelnému zapojení do sexuálního chování, včetně častých a nekontrolovaných sexuálních aktivit s různými partnery.
  • Ztráta kontroly: Jedinec s touto závislostí ztrácí kontrolu nad svým sexuálním chováním a může si uvědomovat negativní důsledky, ale i přesto pokračuje v problémovém chování.

Závislost na sexu může postihnout různé jedince, ale někteří lidé jsou náchylnější než jiní. Mezi faktory, které mohou zvýšit riziko vzniku této závislosti, patří genetické predispozice, traumata, nedostatek důvěry ve vlastní sebeobraz a emoční potíže, jako je deprese nebo úzkost.

Vznik závislosti na sexu je často multifaktoriální. Mezi hlavní faktory patří kombinace biologických, psychologických a sociálních faktorů. Nedostatek zvládání emocí, problémy s intimními vztahy a nedostatek zdravého sexuálního přístupu mohou také přispět ke vzniku této závislosti.

Prognóza závislosti na sexu je individuální a závisí na mnoha faktorech, včetně závažnosti a trvání problému, dostupnosti odborné pomoci a motivace jedince k uzdravení. S řádnou léčbou a podporou je možné zlepšit a změnit chování.

Mezi predispoziční faktory závislosti na sexu patří také genetické dědičné faktory, přítomnost dalších závislostí (např. na drogy nebo alkohol) a osobnostní rysy, jako je impulzivita a nedostatek sebeovládání.

Životní styl a vnější faktory mohou také hrát roli ve vzniku závislosti na sexu. Stres, nedostatek kvalitních mezilidských vztahů, nedostatek aktivit a neschopnost zvládnout emocionální a psychologické potřeby mohou přispět k tomu, že se jedinec uchyluje k sexuálnímu chování jako formou úniku či kompenzace.

Důsledky:

- zhoršení mezilidských vztahů - osoba, která je závislá na sexu ztrácí zájem o vztahy. Je více orientována na dosažení svého sexuálního cíle.

- disfunkční partnerské vztahy - závislý vnímá osoby kolem sebe jako sexuální objekt, včetně svého partnera ( v těchto případech závislý neřeší s kým je, ale zajímá ho pouze sex, pokud jej nedostává v dávce, kterou potřebuje, hledá jej mimo partnerský vztah. Často tyto lidé žijí tvz. dvojí život - hrají roli starostlivého partnera a zároveň paralelně udržují vazby na osoby, se kterými se věnují sexuálním praktikám. Na toto chování navazuje lhaní, zapírání.

- nesoustředěnost - závislý člověk se nedovede koncentrovat, neboť neustále myslí na sex.

- nervozita a podrážděnost - jestliže závislý nedostává potřebnou dávku, začne být podrážděný, nepříjemný.

- lhostejnost vůči sobě, svému zdraví a svému okolí

- povrchnost - nemocný posuzuje osoby dle toho, zda jsou pro něho sexuálně atraktivní, či ne. Začíná se objevovat tunelové vidění, přestává vnímat jiné lidské hodnoty.

- manipulace - pro získání dalšího sexuálního objektu nemocný manipuluje, koketuje. Jakmile dosáhne svého cíle, o danou osobu přestane jevit zájem, neboť mu nešlo o daného člověka, ale o získání intimního kontaktu.

Léčba závislosti na sexu se obvykle provádí prostřednictvím kombinace psychoterapie a podpůrných skupin. Kognitivně-behaviorální terapie může jedinci pomoci rozpoznat a změnit negativní myšlenkové vzorce a naučit se alternativní způsoby zvládání emocí a potřeb. Podpůrné skupiny, jako jsou 12 kroků, mohou také poskytovat podporu a možnost sdílení, které procházejí podobnými problémy.

Je důležité podotknout, že proces léčby je individuální a vyžaduje spolupráci s odborníkem. Pokud se u vás projevujete závislosti na sexu, hledání odborné pomoci od psychologie nebo psychiatra je důležitým prvním krokem k získání podpory a léčby.

Je důležité se obrátit na odborníka pro vhodnou léčbu v závislosti na individuálních potřebách a okolnostech.


Autor článku: Mgr. Petra Jonášová, DiS.

Vytvořte si webové stránky zdarma!