Guilt tripping: oblíbená technika manipulátorů, jak na vás všechno hodit

28.06.2024

CO JE GUILT TRIPPING

Guilt tripping je manipulační technika, při které se manipulátor snaží ve druhém vyvolat pocit viny nebo vnutit pocit zodpovědnosti za něco, co není v kompetencích druhé osoby. Techniku manipulátor využívá k tomu, aby se druhá strana cítila provinile nebo špatně a udělala to, co manipulátor chce. Toto chování může v lidech způsobit velký stres a emocionální utrpení. Lidé pak neoprávněně trpí pocity viny.

JAK SE GUILT TRIPPING PROJEVUJE

Předávání odpovědnosti na druhé: Manipulátor cílí na to, aby druhý cítil vinu za cizí problémy a neúspěchy. Např.  může používat frázi: "pokud bys mi opravdu pomohla, nebyl bych na tom tak špatně" ,,když by jsi mi dávala to, co potřebuji, neměl bych potřebu se dívat po jiných ženách". Tímto způsobem odstraní veškerou odpovědnost za vlastní chyby a přenese odpovědnost na druhého.

Hra na oběť: Taktika spočívá v tom, že se osoba reprezentuje jako oběť a obviňuje druhého za svou nešťastnou situaci. Například manipulativní tchýně, která žárlí na snachu, bude synovi líčit, jak ji snacha velmi ubližuje. Cílem manipulátora může být poštvat proti své oběti okolí a získat od okolí soucit, pozornost a sympatie.

Uvádění do rozpaků: Používá výčitky a kritiku k tomu, aby se druhý cítil nepohodlně a vinně za své jednání. Např. věty typu:,, zklamalo mě, že jsi to nezvládl". Nebo pomůžete prarodičům na zahradě a slyšíte větu o vašem sourozenci: ,,Maruška je úžasná, minule mi pomohla za zahradě a ještě k tomu uvařila, ještě že jí mám". Tím se snižuje sebevědomí a sebehodnocení druhé osoby.

Překrucování reality: Tato taktika spočívá v tom, že se události a fakta zkreslují tak, aby podpořily pocit viny u druhé osoby. Například bude se s vámi chtít rozejít partner a nebude mít odvahu se s vámi rozejít, tak bude hledat způsob, jak se vás zbavit. Například vás obviní, že se bavíte s kolegou, a ukončí vztah, s tím že chcete kolegu. Jde o umělé vytvoření problému. Zde platí přirovnání: ,,kdo chce bít psa, hůl si vždycky najde".

Pasivní agresivita: Odmítání komunikovat s druhou osobou, čímž jí naznačuje, že mu ublížila.

Sténání, povzdech, pláč: Dramatické projevy, vedoucí k pocitům viny, aby se druhá osoba cítila provinile. Octnete se například vedle někoho, kdo vykonává nějakou práci a bude  cíleně nahlas povzdychovat, tím, dává najevo, že je chudák, je toho na něho hodně a snaží se ve vás vyvolat pocit viny, že vy jste špatný, neboť ho v tom necháváte a vyvolá ve vás to, aby jste mu šli pomoct.

Tlak a výčitky: Neustále vyvíjí tlak a zahrnuje výčitkami, ve kterých manipulátor neustále připomíná vaše "chyby" a nedostatky, aby ve vás vyvolal pocit viny. Často schválně hovoří o starých vašich prohřešcích, které s oblibou používá, aby docílil vaší poslušnosti.

Dále může například použít věty typu "jsem tak smutný, že jsi mi to udělal" nebo "jestli to neuděláš, tak budu trpět". Tato slova mají za cíl vyvolat v druhé straně pocit viny nebo povinnosti udělat něco, co manipulátor chce.

JAK SI PORADIT S TAKOVÝMTO MANIPULÁTOREM? 

Důležité je uvědomit si, že je s vámi manipulováno. Jakmile si uvědomíte, že se to děje, máte možnost reagovat. Hned po uvědomění si manipulace doporučuji nenechat se rozhodit, neboť to je to, na co manipulátor čeká. Jakmile vy nepřistoupíte na jeho hru, tak hra končí, neboť on nemá protihráče. Vždy na to musí být minimálně dva. Pokud by nikdo nepřistupoval na manipulace, nemohli by manipulátoři ovládat druhé. Pokud manipulátor nemá oběť, je velmi slabý. Když dovedete vzorovat manipulátorovi a zabráníte tomu, aby jste se stali jeho obětí, tak mu tím můžete i pomoct, protože on je donucen na sobě pracovat.

Důležitým krokem je si vždycky připomenout, že každý dospělý a svéprávný člověk je odpovědný sám za sebe i za své činy. Vy nejste odpovědní za to, jak se kdo cítí, stejně tak nikdo není odpovědný za vaše problémy, ani za vaše psychické rozpoložení.

Pokud se vám nedaří vzdorovat manipulátorovi, můžete vyhledat pomoc, jestliže se cítíte emocionálně zranitelní nebo zneužiti kvůli guilt trippingu.

DEJTE MU STOPKU

Na závěr je důležité si uvědomit, že guilt tripping je nezdravá a manipulativní forma komunikace a neměla by být tolerována. Pokud se cítíte manipulováni nebo vinni z důvodu chování někoho jiného, je důležité stanovit hranice a vyjádřit své pocity a jasný pohled na věc. Manipulacím je potřeba se bránit. Mějte na paměti, že nikdo by neměl být nucen k něčemu, co nechce dělat, a není vaše povinnost cítit se vinní za to, co se druhým v životě děje.


Autor článku: Mgr. Petra Jonášová, DiS.

Vytvořte si webové stránky zdarma!