ČLÁNKY

V dnešním moderním a neustále se měnícím světě je přepracování stále častějším problémem. Lidé jsou vystaveni vysokému pracovnímu tempu, dlouhým hodinám a vysokým očekáváním jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany sami sebe. Přepracování může mít závažné důsledky na fyzické i psychické zdraví jednotlivce. V tomto článku se především zaměřím...

Podzimní deprese, také známá jako sezónní afektivní porucha (SAD), je typická pro období podzimu a zimy. Lidé, kteří trpí touto formou deprese, prožívají symptomy jako únavu, náladovost a ztrátu zájmu a energie. V tomto článku se zaměříme na definici podzimní deprese, prevenci, způsoby jejího řešení a na to, koho tato porucha nejčastěji postihuje.

Partnerské vztahy mají velký vliv na naše osobní štěstí a spokojenost v životě. Je však důležité si uvědomit, že jakýkoli vztah začíná již v raném dětství. Zde je pár důležitých faktorů, které malé dítě potřebuje, aby bylo v dospělosti šťastné v partnerském vztahu:

Pod emocemi si můžeme představit širokou škálu pocitů, jako je radost, smutek, pláč, zahořklost, vnitřní bolest, hněv, strach, odpor...

V poslední době se objevuje spousta lidí, kteří se trápí v závislém vztahu. V závislém vztahu partneři vytvářejí tvz. symbiózu, lpí na sobě, vzájemně se potřebují a nedokáží ve svém životě fungovat sami za sebe, často se v některých případech spoléhají na partnera.

V poslední době se na mě obrací více lidí, kteří mají strach ze stárnutí. S přibývajícím věkem mají obavy z nemocí, bezmoci, osamělosti, že budou odkázáni na pomoc druhých. Tento strach dokáže člověka velmi paralyzovat a jedinec soustředí většinu myšlenek pouze na toto téma. Utíká mu doslova život mezi prsty. Nevnímá tak přítomný okamžik a zvyšuje...

Rodič manipulátor je člověk, který využívá manipulaci jako prostředek k dosažení svých vlastních cílů a ovládání dítěte. Je pro něj typické, že využívá různé strategie, aby omezil své dítě a citově ho vydíral. Tento způsob chování může mít negativní dopad na psychický a emocionální vývoj dítěte.

Než se dítě narodí, už jej utváří to, jak se matka staví k početí, těhotenství a sama k sobě. Matku ovlivňují její vzorce chování, prostředí, ve kterém vyrostla a ve kterém se nachází. Dále zde hraje důležitou roli otec, jaký má vztah ke své partnerce. Další ovlivňující faktor je jejich sociální situace, zdraví. Těchto faktorů je spousta. Po...

Vytvořte si webové stránky zdarma!