Psychoterapie osobně i online

                   ,,Nemusíte na to být sami."           

PSYCHOTERAPEUTICKÁ PORADNA 

,,Věřím, že v každém člověku dříme vlastní životní síla a potenciál,                                           mojí náplní práce je, pomoct Vám najít tento potenciál a naučit se jej využívat."                                                        ,,NAUČIT SE ŽÍT ZE SVÉHO PRAMENE"

Můj psychoterapeutický přístup je daseinsanalytický. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a vyhledávám způsoby, které mu budou vyhovovat. 

Cílem terapie je najít sám sebe, objevit své potenciály, najít svou vnitřní sílu, naučit se dokázat opírat se sám o sebe, nalézt znovu svou sebedůvěru a nepotřebovat terapeuta.

Tyto všechny výše uvedené schopnosti máme všichni v sobě, ale někdo je má potlačené například díky získaným traumatům, manipulativní výchově a dalším jiným vlivům. 

,,Někdy stačí změnit úhel pohledu a život může získat nový směr".

                                Vítejte na mých webových stránkách,


Věnuji se terapii v daseinsanalytickém směru. V terapii se zaměřuji převážně na mezilidské vztahy, rodinné problémy, oběti manipulace, sníženou sebedůvěru a na další témata:Zároveň nemusíte do terapie nosit závažná témata, můžete přijít i v případě, kdy budete potřebovat například sdílet nějaké starosti, pocit osamění, poradit se, či nasměrovat.

Věřím, že v každém člověku dříve vlastní životní potenciál a síla, mou náplní práce je pomoct Vám tento potenciál najít a naučit se ho využívat.

Svým klientům nabízím respekt a přijetí, které vytvářejí bezpečné prostředí pro otevření se k důvěře. Nebudu Vás hodnotit, ani soudit. Klienta respektuji s jeho kladnými i zápornými stránkami.Mám psychoterapeutické vzdělání v deseinsanalytickém směru, kladu důraz na lidskou svobodu, volbu a odpovědnost. Velmi ráda pracuji s imaginací, aby cesta k porozumění byla lépe srozumitelná. Spousta psychických problémů pramení z toho, že potlačujeme některé části našeho já, svá skutečná přání a nežijeme svůj vlastní život. Během terapie se snažím klientovi pomoct porozumět sobě a svým obtížím a společně pak hledáme cestu k jeho vnitřní svobodě, tak aby našel rovnováhu sám v sobě a mohl například využívat vlastní potenciál.

Cílem terapie je naučit se dokázat se opírat sám o sebe, najít vnitřní sílu, sebedůvěru, mít oporu v sobě a nepotřebovat terapeuta.
NABÍZENÉ SLUŽBY


SPOLUPRÁCE 

Vážím si možnosti spolupráce s firmami, které se podílejí na podpoře a rozvoji veřejného prostoru.


Podílím se na programu podpory duševního zdraví, které zahrnují tyto pojišťovny:


Vytvořte si webové stránky zdarma!
Psychoterapie s dětmi od let a s dospělými