Psychoterapie osobně i online

                                                    ,,Nemusíte na to být sami."

                 PSYCHOTERAPEUTICKÁ PORADNA                   

,,Věřím, že v každém člověku dříme vlastní životní síla a potenciál,                                           mojí náplní práce je, pomoct Vám najít tento potenciál a naučit se jej využívat." 

                                Vítejte na mých webových stránkách,


Věnuji se terapii v daseinsanalytickém směru. V terapii se zaměřuji převážně na mezilidské vztahy, rodinné problémy, oběti manipulace, sníženou sebedůvěru a na další témata:


 • ÚZKOST
 • PROBLÉMY V RODINĚ
 • PROBLÉMY VE VZTAZÍCH
 • MANIPULATIVNÍ RODIČE
 • MANIPULATIVNÍ PARTNER
 • NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ
 • ŠIKANA
 • ZÁVISLOST NA PARTNEROVI, NEBO NA OKOLÍ
 • ŽÁRLIVOST
 • SMUTEK, APATIE
 • OSAMĚLOST
 • OSOBNÍ ROZVOJ
 • DEREALIZACE


Zároveň nemusíte do terapie nosit závažná témata, můžete přijít i v případě, kdy budete potřebovat například sdílet nějaké starosti, pocit osamění, poradit se, či nasměrovat.

Věřím, že v každém člověku dříve vlastní životní potenciál a síla, mou náplní práce je pomoct Vám tento potenciál najít a naučit se ho využívat.

Svým klientům nabízím respekt a přijetí, které vytvářejí bezpečné prostředí pro otevření se k důvěře. Nebudu Vás hodnotit, ani soudit. Klienta respektuji s jeho kladnými i zápornými stránkami.Mám psychoterapeutické vzdělání v deseinsanalytickém směru, kladu důraz na lidskou svobodu, volbu a odpovědnost. Velmi ráda pracuji s imaginací, aby cesta k porozumění byla lépe srozumitelná. Spousta psychických problémů pramení z toho, že potlačujeme některé části našeho já, svá skutečná přání a nežijeme svůj vlastní život. Během terapie se snažím klientovi pomoct porozumět sobě a svým obtížím a společně pak hledáme cestu k jeho vnitřní svobodě, tak aby našel rovnováhu sám v sobě a mohl například využívat vlastní potenciál.

Cílem terapie je naučit se dokázat se opírat sám o sebe, najít sílu, důvěru a oporu v sobě.
NABÍZENÉ SLUŽBY

SMLOUVY S POJIŠŤOVNAMISPOLUPRACUJI:


Vytvořte si webové stránky zdarma!
Psychoterapie s dětmi od let a s dospělými