,,Věřím, že v každém člověku dříme vlastní životní síla a potenciál, mou náplní práce je, pomoct Vám najít tento potenciál a naučit se ho využívat - žít ze svého pramene"

Terapie osobního rozvoje a mezilidských vztahů

,, Ostatní mohou narážet do Vaší lodi života, ale Vy jste ten, kdo drží v rukou kormidlo"

                                          Vítejte na mých webových stránkách,

Jmenuji se Petra Jonášová a věnuji se terapii v daseinsanalytickém směru. Zaměřuji se především na mezilidské vztahy a na osoby, které prožívaly v dětství nepřijetí, kritiku, křivdu, citovou deprivaci, fyzické a psychické násilí, zneužívání, nátlak a vysoké ambice ze strany rodičů, nebo jakoukoli disharmonii ve vztazích, jejíž následkem může být:


  • ZTRÁTA SMYSLU ŽIVOTA
  • OSAMĚLOST
  • ZÁVISLOST NA PARTNEROVI, NEBO NA OKOLÍ
  • NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ
  • PROBLÉMY VE VZTAZÍCH
  • ŽÁRLIVOST
  • SMUTEK, APATIE
  • ÚZKOST


Zároveň nemusíte do terapie nosit závažná témata, můžete přijít i v případě, kdy budete potřebovat například sdílet nějaké starosti, pocit osamění, poradit se, či nasměrovat.

Svým klientům nabízím respekt a přijetí, které vytvářejí bezpečné prostředí pro otevření se k důvěře.

Nebudu Vás hodnotit, ani soudit, neboť hodnocení a souzení je něco, co většina lidí zažívala v dětství a možná zažívá dodnes. Hodnocení a odsuzování člověka bývá častou příčinou psychických problémů.

Klienta respektuji s jeho kladnými i zápornými stránkami, zkrátka takového, jaký je, což může napomoci tomu, že klient časem dokáže přijímat sám sebe. 
Při terapii se snažím zjistit příčinu psychických problémů u klienta a poskytnout mu nadhled nad jeho problémy, aby sám sobě porozuměl. Velmi ráda pracuji s imaginací, aby cesta k porozumění byla lépe srozumitelná. Většina úzkostí, depresí a dalších psychických problémů pramení z toho, že potlačujeme některé části našeho já, svá skutečná přání a nežijeme svůj vlastní život. Během terapie se snažím rozklíčovat to, co klienta vnitřně svazuje a společně pak hledáme cestu k jeho vnitřní svobodě, tak aby našel rovnováhu sám v sobě skrz využití vlastního potenciálu.

Můj pečující a respektující přístup mohou ocenit hlavně lidé, kteří v dětství zažili nepřijetí, odmítání, ponižování a kritiku, díky čemuž trpí nízkým sebevědomím a doprovází je mnoho psychických problémů. 

Pobočky

Pobočka v Kutné Hoře

Pobočka v Praze - Karlín  

IČO: 107 78 373
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!